Audytorium nr II Wydziału ETI

 • Inwestor:
  Politechnika Gdańska
 • Lokalizacja:
  Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Projekt:
  2010
 • Powierzchnia:
  około 700 m2
 • Kubatura:
  3.920 m3
 • Program funkcjonalny:
  pomieszczenia seminaryjno - laboratoryjne