Centrum Nanotechnologii 'B'

 • Inwestor:
  Politechnika Gdańska
 • Lokalizacja:
  Gdańsk, ulica Siedlicka
 • Projekt:
  2011
 • Powierzchnia:
  około 6.900 m2
 • Kubatura:
  24.244 m3
 • Program funkcjonalny:
  pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne, administracyjno-biurowe, parking podziemny