Wydział Chemii UAM

 • Inwestor:
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lokalizacja:
  Poznań, kampus uniwersytecki Morasko
 • Projekt:
  2005 (projekt konkursowy)
 • Powierzchnia:
  około 26.000 m2
 • Kubatura:
  140.000 m3
 • Program funkcjonalny:
  przestrzeń nauki i dydaktyki, przestrzeń laboratoriów, przestrzeń biurowa i usługowa