Wydział Nauk Społecznych UG

 • Inwestor:
  Uniwersytet Gdański
 • Lokalizacja:
  Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Projekt:
  2005 (projekt konkursowy)
 • Powierzchnia:
  około 26.000 m2
 • Kubatura:
  110.000 m3
 • Program funkcjonalny:
  sale dydaktyczne, sale audytoryjne, pomieszczenia pracy cichej, pokoje naukowe, administracja