Instytut Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego

 • Inwestor:
  Uniwersytet Gdański
 • Lokalizacja:
  Gdańsk, ul. Abrahama
 • Projekt:
  2011
 • Powierzchnia:
  około 7.400 m2
 • Kubatura:
  37.000 m3
 • Program funkcjonalny:
  laboratoria, pomieszczenia dydaktyczne, biurowo-administracyjne, parking powierzchniowy