Modernizacja oświetlenia Sali Manru Opery Nova

2023-05-11