Wydział Historyczny w Poznaniu

 • Inwestor:
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lokalizacja:
  Poznań, kampus Morasko
 • Projekt:
  2011
 • Powierzchnia:
  około 17.200 m2
 • Kubatura:
  59.737 m3
 • Program funkcjonalny:
  pomieszczenia dydaktyczne, seminaryjne, administracyjno-biurowe, biblioteczne, archiwalne